تماس با ما

با ما در هر زمان در تماس باشید

تماس با ما

دبیرستان دخترانه فرزانه هدف

شاهین شهر، کوی ولی عصر، مجتمع آموزشی فرزانه هسا

شماره تلفن

۰۳۱۴۵۲۲۷۴۶۲

پست الکترونیکی

info@farzanehhadaf.ir
hadaf@farzanehhesa.ir