نماز جماعت

برگزاری نماز جماعت

نماز جماعت

نماز پر فیض جماعت با حضور حاج آقا اسماعیلی امام جماعت امروز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه در آموزشگاه برگزار گردید .التماس دعا