مژده به اولیای گرامی

با تلاش و همت و پیگیری مسؤلان محترم هسا , آموزشگاه فرزانه هدف برای دوره دوم متوسطه ( دبیرستان ) در پایه دهم برای رشته های تجربی و ریاضی با حضور دبیران مجرب و کار آزموده ثبت نام مینماید.

لطفا صدای ما باشید و به دوستان و اقوام خود نیز اطلاع دهید که در این پایه هم در خدمت خواهیم بود.