برنامه امتحانات

مستمر ترم دوم

برنامه امتحانات مستمر

برنامه امتحانات مستمر ترم دوم دانش آموزان عزیز در هر سه پایه تقدیم حضورشان گردید لطفا حتما مطالعه بفرمایید.با توجه بر اینکه این نمرات این آزمون با نمرات دلبندانمان در پایان ترم جمع میگردد بسیار حائز اهمیت میباشد.امتحانات از سوم اردیبهشت آغاز گردیده و تا بیست و یکم اردیبهشت ادامه میابد .شایان ذکر است که خانواده های محترم بهتر است شرایط حفظ ارامش و تمرکز عزیزانمان را در منزل فراهم آورند .